Komut Satırını Renklendirmek için Kod

Terminal satırınızı renklendirmek istiyorsanız komut satırında aşağıdaki kodu çalıştırın! PS1=”${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ “ Kalıcı olmasını istiyorsanız: sudo vi ~/.bashrc aşağıdaki kod parçasını en alt satıra yapıştırın: … PS1=’\[\033[1;36m\]\u\[\033[1;31m\]@\[\033[1;32m\]\h:\[\033[1;35m\]\w\[\033[1;31m\]\$\[\033[0m\] ‘ … :wq Kolay Gelsin.

Read More

Zamanımızın Uygulama Sanallaştırma Metodu: Docker (yeni başlayanlara)

19 OCAK 2017 KONU: DOCKER (Degiskenler koseli parantezler [] arasina yazilmistir.) INSTALL: 922 19-01-17 22:26:50 sudo apt-get update 923 19-01-17 22:27:04 sudo apt-key adv –keyserver hkp://p80.pool.sks-keyservers.net:80 –recv-keys 58118E89F3A912897C070ADBF76221572C52609D 924 19-01-17 22:27:25 sudo apt-add-repository ‘deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-xenial main’ 925 19-01-17 22:27:32 sudo apt-get update 926 19-01-17 22:27:46 apt-cache policy docker-engine 927 19-01-17 22:28:04 sudo apt-get install […]

Read More

Yararlı Olabilecek Bash Script Kodları

History Tarih Bilgisi Ekleme: export HISTTIMEFORMAT=”%d/%m/%y %T ” komuttan sonra tarih bilgisi eklenir kalıcılık için: vi ~/.bashrc export HISTTIMEFORMAT=”%d-%m-%y %T ” –> en alta yapıştır. Kaydet Çık. source ~/.bashrc uygulayınız. En çok kullanılan komutları kullanım sayısına göre sıralamak: history | awk ‘{a[$2]++}END{for(i in a){print a[i]” “i}}’ | sort -rn | head Uptime oranını öğrenme saniye […]

Read More

Apache Loglarını Log Sunucusuna Gönderme İşlemi

sites-enabled da vhost dosyası altına aşağıdaki eklenecek. İster diğerinin (local diske gönderen custom log) yanına ya da diğerinin yerine kullanılabilir. CustomLog “|/usr/bin/logger -p local6.info -t ” combined apache yi restart ediyoruz. ardından local syslog conf dosyasına giderek (/etc/syslog.conf ya da /etc/rsyslog.conf) local6.info;auth,authpriv.* @[ip-add-re-ss] satırını ekliyoruz ve syslog u restart ediyoruz. sonra log sunucusuna giderek ip […]

Read More

Ubuntu için Python da Simple Http Server Kodu

Sizlerle python ile çalışan kullanışlı bir kodu paylaşmak istiyorum. Örneğin bilgisayarınızda bir dosya paylaşacaksınız ve flash diskiniz yok, aynı ağdaki başka bir kişiyle aşağıdaki kodu çalıştırdığınız alanda mevcut dosyaları palaşabilirsiniz. $ sudo python -m SimpleHTTPServer 80 Web Browser üzerinden http://IP.AD.RES.INIZ NOT: Dilerseniz port numarasını değiştirebilirsiniz. 80 portu yalnızca root ile çalışmaktadır. Bir adım daha ileriye […]

Read More

???? ????? ??? input / output error

Eğer Dosyalarınızdan biri yetki ve kullanıcıları silinmiş ise; $ ls ???? ????? ??? input / output error şekline gelmiş ise; dosyann bulunduğu disk bulunur ve fsck yapılır. Komutlar sırasıyla aşağıdaki gibidir. $ sudo fdisk -l … Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/sdb1 * 64 1953520064 1953520001 931,5G 7 HPFS/NTFS/exFAT … $ sudo […]

Read More

A dan Z ye Linux Komutları

A ile BAŞLAYANLAR : alias : Komuta baska bir isim ver apropos : Belli bir kelimeyi man sayfalarinda ara arch : Processor’un yapisi hakkinda bilgi ver arp : Host ve IP numarasini göster. (arp = adress resolution protocol) adduser [username] : Parolasını tanımlayacağınız yeni kullanıcı ekler. B ile BAŞLAYANLAR : basename : Bir dosyanin gercek […]

Read More

Yeni Başlayan Kullanıcılar İçin Temel Linux Bilgileri

Yeni Başlayan Kullanıcılar İçin Temel Linux Bilgileri Linuxda temel olarak hemen hemen herşey bir dosya olarak tutulur. Her ayar, her çalışan ygulama bir dosya içerisinden çalışır. Linux’ta, diskteki diğer bütün dizinleri içeren dizine, Kök Dizin: “/” denir ve aşağıdaki dizinler(klasörler) vardır: /bin Temel komut binary dosyaları vardır. /boot Sistemin boot edilmesi için gerekli değişmez veriler. […]

Read More

Crontab için basit örnekler

deger | anlam ——– ———- @yearly 1 / yıl , 0 0 1 1 * @monthly 1 / ay , 0 0 1 * * @weekly 1 / hafta, 0 0 * * 0 @daily 1 / gün, 0 0 * * * @hourly 1 / saat, 0 * * * * —————————————————————————– # Dakika […]

Read More

Git Server Kurulumu Ubuntu 14.04

Git Normal paket olarak kuruyoruz $ sudo apt-get install git-core git config –global user.name “Your Name” git config –global user.email your@email.com SSH Key: Generate ssh public/private key on the machine you would like to access git repo from and copy it to the server into the /tmp/ directory, for reference here is the command: $ […]

Read More