Linux ve Network Adminleri için 29 Pratik Nmap Komutu

29 Practical Examples of Nmap Commands for Linux System/Network Administrators I’ll be covering most of NMAP usage in two different parts and this is the first part of nmap serious. Here in this setup, I have used two servers without firewall to test the working of the Nmap command. 192.168.0.100 – server1.tecmint.com 192.168.0.101 – server2.tecmint.com […]

Read More

ESXI 6.0 Root Password Reset

ESXİ 6.0 Password Reset Ubuntu Live CD download http://www.ubuntu.com/download/desktop GParted hypervisor/system image is located on the first 250 MB partition (/dev/sda5) which contains the state.tgz file. close GParted and open the Terminal sudo -s mount /dev/sda5 /mnt cd /mnt ls cp state.tgz /tmp cd /tmp tar xzf state.tgz ls tar xzf local.tgz ls Go to […]

Read More

Nslookup ile Bilgi (MX, NS, SOA vb.) Sorgulama

Elimizde site adı veya ip adresi varsa ve bazı bilgilere ihtiyacımız varsa aşağıdaki linux komutu ile MX, NS, SOA vb.. bilgilere komut satırından erişebiliriz. Kurulu olmadığını düşünerek önce kuralım: Debian Kurulumu: apt-get install dnsutils Reading package lists… Done Building dependency tree Reading state information… Done The following additional packages will be installed: bind9-host geoip-database libbind9-140 […]

Read More

Vsftpd ile ftp userların yalnızca belirli klasörleri görmesi

Step 1 — Kurulum: sudo apt-get update sudo apt-get install vsftpd sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.orig Step 2 — Preparing the User Directory sudo adduser username sudo mkdir /home/username/ftp sudo chown nobody:nogroup /home/username/ftp sudo chmod a-w /home/username/ftp sudo ls -la /home/username/ftp Output: total 8 4 dr-xr-xr-x 2 nobody nogroup 4096 Aug 24 21:29 . 4 drwxr-xr-x […]

Read More

Linux Server Terminalden timezone Konfigrasyonu

Terminal Komutları ile timezone konfigrasyonu: date Sun Sep 17 17:56:22 UTC 2017 sudo vi /etc/timezone Etc/UTC bu kısmı şu şekilde değiştir: Europe/Istanbul sudo dpkg-reconfigure tzdata date Current default time zone: ‘Europe/Istanbul’ Local time is now: Sun Sep 17 20:58:42 +03 2017. Universal Time is now: Sun Sep 17 17:58:42 UTC 2017. Kolay Gelsin…

Read More

Could not get container for “container_name” Hatası ve Çözümü

Docker da phpmyadmin kurarken linklemede bir hata yapmışım, karşılaştığım hata şöyle: docker ps 36f17cec8074 nginx “nginx -g ‘daemon …” 15 minutes ago Up 5 minutes 0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp nginx c446e551ce08 srv_web_fpm “/entrypoint.sh ph…” 15 minutes ago Up 15 minutes 9000/tcp phpfpm 00f22cece4a9 mariadb:latest “docker-entrypoint…” 15 minutes ago Up 15 minutes 3306/tcp mariadb docker run –name phpma […]

Read More

Nginx 403 Forbidden Hatası ve Çözümü

Bu hatayı alıyorsanız aşağıdaki adımları uyguladığınızdan emin olunuz. Sitenizin example.com klasörunun /var/www/example.com/www olduğunu varsayıyorum. chmod -R 0755 /var/www/example.com/www chown -R www-data:www-data /var/www/example.com/www vi /etc/nginx/nginx.conf (aşağıdaki satırlardan eksiğinizolmasın) user www-data; worker_processes auto; pid /run/nginx.pid; events { worker_connections 1024; } http { include … :wq (Kaydet, Çık) vi /etc/nginx/site-enabled/default … server { listen 80; server_name example.com; root […]

Read More

Docker ile Hypervisor Sanallaştırma Farkı?

Docker ile sanallaştırma sıklıkla karşılaştırılan bir konudur. Bunlar aynı şey midir? El-Cevap: Aslında hayır. Docker, sanal makinelerde olduğu gibi, donanım sanallaştırması yerine İşletim sistemi seviyesinde bir sanallaştırma yöntemini kullanarak, işlem bazında soyutlama sağlayan, aynı Kernel ile konteyner oluşturmasına olanak veren bir uygulamadır. Docker Sanallaştırmanın yerini alacak mı? Aslında ikisinin çözdüğü problem farklıdır. Docker, sanallaştırmaya rakip […]

Read More

Lack of free swap space on Zabbix Server Hatası ve Çözümü

Zabbix Serverınız “Lack of free swap space on Zabbix Server” hatası basıyorsa, ilgili sunucu üzerinde aşağıdaki komutları çalıştırmanız yeterlidir. $ sudo dd if=/dev/zero of=/var/swapfile bs=1M count=2048 && $ sudo dd if=/dev/zero of=/var/swapfile bs=1M count=2048 &&
2048+0 records in 2048+0 records out 2147483648 bytes (2.1 GB, 2.0 GiB) copied, 10.6619 s, 201 MB/s $ sudo chmod 600 […]

Read More

Linux Sunucuya Dropbox Uygulaması Kurmak (Not GUI)

Bir güvenlik açığı oluşturacağı kesindir ama göze alabilecğiniz bir durum ise linux debian tabanlı sistemlere dropbox kurarak dosyalarınızı yedekleyebilirsiniz. Eğer /root/Dropbox dizini olmasında bir sakınca görmezseniz root kullanıcına geçerek aşağıdakileri uygulayabilirsiniz. Yadaikinci kısımda ek bir kullanıcı açarak dilediğiniz klasör içine Dropbox’ı kurabilirsiniz. sudo su 32-Bit: wget -O – “https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86” | tar xzf – 64-Bit: wget […]

Read More