Nginx 403 Forbidden Hatası ve Çözümü

Bu hatayı alıyorsanız aşağıdaki adımları uyguladığınızdan emin olunuz.
Sitenizin example.com klasörunun /var/www/example.com/www olduğunu varsayıyorum.

chmod -R 0755 /var/www/example.com/www
chown -R www-data:www-data /var/www/example.com/www
vi /etc/nginx/nginx.conf

(aşağıdaki satırlardan eksiğinizolmasın)
user www-data;
worker_processes auto;
pid /run/nginx.pid;
events {
worker_connections 1024;
}
http {
include

:wq (Kaydet, Çık)

vi /etc/nginx/site-enabled/default


server {
listen 80;
server_name example.com;
root /var/www/example.com/www;
index index.php index.html index.htm;

:wq

/etc/init.d/nginx restart

Kuvvetle muhtemel düzelecektir.
Ama hala düzelmiyorsa biraz daha google’ layın.
Kolay Gelsin…

Yeteneklerini kullanarak başarılı olan insanlarla bir sorunum yok, sadece başarının en üst hedef olmadığını düşünüyorum. Özgürlük, bilginin paylaşılması - genişlemesi başarının, kişiselliğin ötesinde şeyler. Kişisel başarı yanlış değil ama etkisi sınırlanmış, eğer gerektiği kadarını elde ettiyseniz hala bunun için açlık duymak ayıp, tabii doğruluk, güzellik ve adalet için durum tam tersi. / Richard Stallman