PostgreSQL – Create User, Create Database, Grant privileges/access.

Let’s assume that you’ve already have PostgreSQL installed on your Ubuntu machine and that you want to create a user, create a database and grant the user privileges to write/read to/from the database. The following steps should cover that: 1. Switch to postgres user sudo su postgres 2. Enter the the interactive terminal for working with Postgres […]

Read More

Postgresql Basic Select,Insert,Update,Delete Command

POSTGRESQL connect db, list database, show tables, select, update, delete, begin ve commit komutları aşağıdaki gibi kullanılmaktadır. virtualm:~$ su – postgres postgres@virtualm:~$ psql postgres=# \l List of databases Name | Owner | Encoding | Collate | Ctype | Access privileges ————-+———-+———-+————+————+———————– postgres | postgres | UTF8 | en_US.utf8 | en_US.utf8 | template0 | postgres | […]

Read More

VCenter Localtime Date Ntp Configration

Vcenter’a CLI dan ssh ile giriş yapınız: ssh root@vcenter.ip.address password: ***** $ cd /usr/share/zoneinfo/Europe/ $ ls -l Istanbul (Ülkenizdeki localtime dosyasını görünüz. Biradan bu bilgileri clock dosyasındaki TIMEZONE=”Europe/Istanbul” alanına gireceğiz.) $ vi /etc/sysconfig/clock … TIMEZONE=”Europe/Istanbul” … $ mv /etc/localtime /etc/localtime.old $ ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime $ date … Tue Nov 21 09:45:47 +03 2017 … […]

Read More

Docker Commit ve Docker Push

Docker ile kurduğunuz containerları yeniden adlandırıp image oluşturabilir ve Docker Hub da tutabilirsiniz. Aşağıdaki komutları sırası ile durumu check ederek uygulayınız. Tabi Docker Hub da üyeliğinizin olduğunu varsayıyorum. docker ps Çalışan konteynerlere bir bakalım. docker images Varolab image larada bir bakalım. docker commit ContainerID NewImageName Image oluşturmak istediğiniz container bilgileri ile yukarıdaki gibi yeni image […]

Read More

ESXI Komut Satırından Sunucu Process Kill ve Rebooting İşlemi

Sunucunuzu reboot etmek için önce sunucunun bulunduğu hosta ssh ile bağlanın. $ ssh root@host-ip-add-ress Aşağıdaki komutu vererek sanal sunucunun Vm Numarasının öğrenin. $ vim-cmd vmsvc/getallvms vim-cmd vmsvc/getallvms | grep VmName Aşağıdaki komut ilede power durumunu değiştirin. $ vim-cmd vmsvc/power.getstate VmID Tekrar açmak için aşağıdaki komutu kullanın. $ vim-cmd vmsvc/power.on VMID EĞER Çalışan Bir process var […]

Read More

VBoxManage control and manage Virtualbox from command line

Virtualbox Desktop Sanallaştırma için CLI Komnutları VBoxManage list vms -l How to start virtual machines from command line Now that you know which virtual machines are already installed, let’s see how to start them. VBoxManage startvm “slackware” or VBoxManage startvm f65d5b26-6491-4523-8c06-970cbe6844d5 You can add those commands to your startup scripts, so virtual machines are started […]

Read More

Subversion Repolarını Yeniden Taşıma; svn switch Komutu

A note on how a single svnserve can serve multiple repositories. Yellow Dog Let’s suppose the Yellow Dog project uses Subversion. You’ve set up a Subversion server (let’s give it a hostname svnserver), created a user svn, and a repository /home/svn/repository. Here’s the command you use to start the server: $ svnserve -d -r /home/svn/repository […]

Read More