Crontab Kullanımı ve Örnek Crontab Uygulaması

Linux ve Unix sistemlerde kullanılan crontab, belirlediğiniz bir zaman yada zaman diliminde belirlediğiniz komut, script yada uygulamanın çalışmasını sağlarsınız. Cron girdilerinin /etc/crontab dosyasının düzenlenerek uygulanır. Crontab’ın editlenmesi; Crontab’da yapılacak işlerin listelenmesi; Crontab’da işlerin silinmesi; Bir crontab dosyası aşağıdaki gibi yazılır. * * * * * /calıstirilacak/komut/yada/script “*” ile gösterilen yerler zaman yada tarih değerlerinin kullanılmasında […]

Read More

SSL Certs Configration

vi /etc/ldap/ldap.conf … TLS_CACERT /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt … vi /etc/ssl/certs/example.crt içeriğini vi /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt en altına: …NDKFufrSaE33iA== yapıştır. 000-default.conf … SSLEngine on SSLCertificateChainFile /etc/ssl/certs/GsServerRoot.crt SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/example.crt SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/example.key SSLVerifyClient none #SSLCipherSuite ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP:+eNULL SSLCipherSuite ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:-LOW:+SSLv3:+TLSv1:-SSLv2:+EXP:+eNUL …

Read More