Chage Komutu

Tek Komut ile user ekleme, home dizini oluşturma, ilk girişte parola değiştirme, sudo yetkisi ve parolasını belirme komutu; $ useradd tuser -m -d /home/tuser -s /bin/bash ; usermod -aG sudo tuser ; passwd tuser ; chage -d 0 tuser İyi Çalışmalar.

Read More

Ubuntu Base Sunucularda Unattended Upgrade lerin Açılması

Terminal Açalım (Ctrl+Alt+T). Terminalde şu komutu kullanabilirsiniz (kopyala – yapıştır yapabilirsiniz): [code language=”plain”]sudo apt-get install unattended-upgrades[/code] Ardından terminalde: [code language=”plain”]sudo dpkg-reconfigure –priority=low unattended-upgrades[/code] Karışımıza bir sihirbaz çıkacak ve bizi yönlendirecek. Burada Evet i seçip enter ‘layalım. Ardından /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades dosyasını düzenlemek için terminalde: [code language=”plain”]sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades[/code] eğer nano kullanmak istemiyorsanız [code language=”plain”]sudo gedit /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades[/code] Ön tanımlı olarak ayarlar […]

Read More