Ubuntu 18.04 için Tomcat8 Manuel Kurulum

Ubuntu 18.04 sunucunuza java 1.8 ve tomcat8 kurulumu için aşağıdaki adımlar izlenebilir: ADIM 1:: # sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java # sudo apt update # sudo apt install oracle-java8-installer License Accept: Yes # apt install oracle-java8-set-default # java -version ADIM 2:: # useradd -m -d /home/applicationuser applicationuser -s /bin/bash # cd /home/applicationuser/ # wget http://ftp.itu.edu.tr/Mirror/Apache/tomcat/tomcat-8/v8.0.53/bin/apache-tomcat-8.0.53.tar.gz # mv […]

Read More

Debian Ntp and Ntpdate Force Quickly Configration

Sunucularınızda zaman sorunu var ise ntp kullanıyorsanız aşağıdaki gibi hızlı ayar girebilirsiniz. # service ntp stop OR systemctl stop ntp # ntpdate -s ntp.server.ip.address eğer ntpdate kurulu değilse; # apt install ntpdate # service ntp start OR systemctl start ntp

Read More

Ubuntu/Debian Base Serverlarda Basit SNMP Kurulumu

Ubuntu/Debian Base Serverlarda Basit SNMP Kurulumu yapmak için önce Snmp paketlerini kuralım: root@testserver:~# apt-get update root@testserver:~# apt-get upgrade root@testserver:~# apt-get -y install snmp snmpd snmp-mibs-downloader Snmp Konfigrasyon dosyasını editleyelim: root@testserver:~# vi /etc/snmp/snmp.conf line 4: mibs satırını commentleyin. #mibs : Ayrıca Snmpd dosyasındaki satırlar aşağıdaki gibi olmalıdır: root@testserver:~# vi /etc/snmp/snmpd.conf line 15: #agentAddress udp:127.0.0.1:161 line 17: […]

Read More

Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Linux Komutları

EN TEHLİKELİ 5 LİNUX KOMUTU RM –RF Komutu Sil komutunun tekrarlamalı hali olan rm –rf komutu dosyanın veya içinde yer alan herhangi bir bilginin hızlıca silinme yolu olmaktadır. Bu durum en ufak bir isim hatası veya farklı bir dosya adının yazılmasıyla önüne geçilemeyen zararlara yol açabilir. Örnek komut:  rm -r :(){:|&};: Komutu Linux “:” şöyle […]

Read More

Ubuntu 18.04 Bionic Beaver’da Hostname Nasıl Değiştirilir?

# hostnamectl Static hostname: ubuntu Icon name: computer-vm Chassis: vm Machine ID: ceb8b579410b472899a95049f8a61e05 Boot ID: 3f73eea15fb34a38937488149143d9d3 Virtualization: oracle Operating System: Ubuntu Bionic Beaver Kernel: Linux 4.13.0-32-generic Architecture: x86-64 # sudo hostnamectl set-hostname linuxconfig Futhermore, check for the existence of /etc/cloud/cloud.cfg configuration. If the file exists edit the file and change the settings within: FROM: preserve_hostname: […]

Read More

Squid Anonymous Proxy Server on Ubuntu 18.04

Server Preparation Update Packages Get all your existing software up to date. apt-get updateapt-get upgradeapt autoremove Implement Firewall Whitelist your own ISP (11.22.00.00/16 in the example that follows) for access to port 22 (the SSH or PuTTY port): iptables -A INPUT -m conntrack –ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPTiptables -A INPUT -i lo -j ACCEPTiptables -A INPUT […]

Read More

Zabbix “Permission Denied” UserParameter Script Shell

Zabbix scriptlerde uzaktan komut çalıştırmalarında “Permission denied” hatası alındığında aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz. # systemctl stop zabbix-agent.service # chown -R zabbix:zabbix /var/log/zabbix # chown -R zabbix:zabbix /var/run/zabbix # chmod -R 775 /var/log/zabbix/ # chmod -R 775 /var/run/zabbix/ # /usr/sbin/zabbix_agentd -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Read More

esx.problem.hyperthreading unmitigated.formatOnHost not found XXX Sorununun Çözümü

Vmware Hostlarda aşağıdaki hayatı alırsanız; Uzun yol aşağıdaki linkten çözümü uzun uzun okursunuz; XXX esx.problem.hyperthreading.unmitigated.formatOnHost not found XXX ve ya Enable ESXi Side-Channel-Aware Scheduler setting using ESXCLI SSH to an ESXi host or open a console where the remote ESXCLI is installed. For more information, see the http://www.vmware.com/support/developer/vcli/. Check the current runtime value of the […]

Read More

Debian Base Serverlarda Zabbix-Agent Upgrade İşlemi

Sunucunuzdaki Zabbix Agent Paketini Güncellemek istiyorsanız iki yöntem kullanabilirsiniz. Çözüm1: # zabbix_agentd –version # service zabbix-agent stop OR systemctl stop zabbix-agent # apt update # apt install –only-upgrade zabbix-agent # service zabbix-agent start OR systemctl start zabbix-agent # zabbix_agentd –version Çözüm2: Sunucunuz internete çıkmıyorsa wget ile başka bir yerden çekip scp ile sunucunuza gönderebilrsiniz. Ubuntu […]

Read More

Storage vMotion migration fails with the error: The method is disabled by ‘XXXXX’ lock by jobid ‘xxxxxx’

Vmware’da storage migration hatası alırsanız ve bunun nedeninin başka bir yazılımın bu işlemi .lock etmesi ise aşağıdaki yolları izleyerek diski consolide edebilrsiniz. Power off the virtual machine. (Sunucuyu kapat) In vSphere Client, right-click the virtual machine and click Remove from Inventory. (inventoriden sil) Browse to the datastore where the virtual machine resides. (Datastore içerisine gir) […]

Read More