PHP Fatal error: Uncaught Error: Class ‘DOMDocument’… Hatası Çözümü

PHP message: PHP Fatal error: Uncaught Error: Class ‘DOMDocument’ not found in /var/www/website/wp-content/plugins/ghost/lib/html-to-markdown/HTML-To-Markdown.php Ben yukarıdaki hatayı ghost eklentisinden export oluştururken yaşadım. Php Dom modülünün eksikliğinde oluyor. Debian Türü için: apt-get install php-dom RedHat tabanlı sunucularınız için paketlerini yükleyerek sorunu çözebildim. PHP 7.0, Ubuntu: PHP 7.0, CentOS / Fedora / Red Hat: PHP 7.1, Ubuntu: PHP […]

Read More

Linux Sunucularda sFTP Konfigrasyonu

SFTP CONFIG ::: mkdir -p /user/LEMP/www/website.com groupadd sftp_users useradd -g sftp_users -d /user/LEMP/www/website.com/ -s /sbin/nologin newuser passwd newuser chown root:root /user/LEMP/www cd /user/LEMP/www/ chown root:sftp_users website.com chmod g+w website.com chown root: www/ chmod u=rwx,g=rx,o=rx www/ cd www/ chgrp sftp_users website.com chmod u=rwx,g=rwxs,o=rx website.com/ vi /etc/ssh/sshd_config Port 21 … Match Group sftp_users ChrootDirectory /user/LEMP/www/ X11Forwarding no […]

Read More