Linux Sunucularda sFTP Konfigrasyonu

SFTP CONFIG :::
mkdir -p /user/LEMP/www/website.com
groupadd sftp_users
useradd -g sftp_users -d /user/LEMP/www/website.com/ -s /sbin/nologin newuser
passwd newuser
chown root:root /user/LEMP/www
cd /user/LEMP/www/
chown root:sftp_users website.com
chmod g+w website.com
chown root: www/
chmod u=rwx,g=rx,o=rx www/
cd www/
chgrp sftp_users website.com
chmod u=rwx,g=rwxs,o=rx website.com/
vi /etc/ssh/sshd_config
Port 21

Match Group sftp_users
ChrootDirectory /user/LEMP/www/
X11Forwarding no
AllowTcpForwarding no
ForceCommand internal-sftp -d website.com

/etc/init.d/ssh restart

Yeteneklerini kullanarak başarılı olan insanlarla bir sorunum yok, sadece başarının en üst hedef olmadığını düşünüyorum. Özgürlük, bilginin paylaşılması - genişlemesi başarının, kişiselliğin ötesinde şeyler. Kişisel başarı yanlış değil ama etkisi sınırlanmış, eğer gerektiği kadarını elde ettiyseniz hala bunun için açlık duymak ayıp, tabii doğruluk, güzellik ve adalet için durum tam tersi. / Richard Stallman