Nginx 403 Forbidden Hatası ve Çözümü

Web sitenizi yapılandırdıktan sonra 403 Forbidden hatası alıyorsanız aşağıdaki adımları uyguladığınızdan emin olunuz.

Sitenizin example.com klasörünün /var/www/example.com/www olduğunu varsayıyorum.

NOT: nginx kullanıcıları için web klasörü kullanıcısı www-data, apache kullananlar için apache olabilir.

Öncelikle sitenizdeki dosya ve dizin yetkilerinizi düzenleyin:

[root@srv1 ~]# sudo find /var/www/site.com/www/ -type d -exec chmod 775 {} \;
[root@srv1 ~]# sudo find /var/www/site.com/www/ -type f -exec chmod 664 {} \;
[root@srv1 ~]# sudo chown www-data:www-data /var/www/site.com/www/ -R

Sonrasında da nginx.conf ve default dosyalarınızın doğruluğunu kontrol ediniz.

[root@srv1 ~]# vi /etc/nginx/nginx.conf
user www-data;
worker_processes auto;
pid /run/nginx.pid;
events {
   worker_connections 1024;
}
http {
   include
...
[root@srv1 ~]# vi /etc/nginx/site-enabled/default
server {
  listen 80;
    server_name example.com;
    root /var/www/example.com/www;
    index index.php index.html index.htm;
...

Servisi yeniden başlatıp sitenize erişmeye çalışınız.

[root@srv1 ~]# /etc/init.d/nginx restart
ve ya
[root@srv1 ~]# systemctl restart nginx

Kolay Gelsin…

Yeteneklerini kullanarak başarılı olan insanlarla bir sorunum yok, sadece başarının en üst hedef olmadığını düşünüyorum. Özgürlük, bilginin paylaşılması - genişlemesi başarının, kişiselliğin ötesinde şeyler. Kişisel başarı yanlış değil ama etkisi sınırlanmış, eğer gerektiği kadarını elde ettiyseniz hala bunun için açlık duymak ayıp, tabii doğruluk, güzellik ve adalet için durum tam tersi. / Richard Stallman