Bu hatayı alıyorsanız aşağıdaki adımları uyguladığınızdan emin olunuz.
Sitenizin example.com klasörunun /var/www/example.com/www olduğunu varsayıyorum.

chmod -R 0755 /var/www/example.com/www
chown -R www-data:www-data /var/www/example.com/www
vi /etc/nginx/nginx.conf

(aşağıdaki satırlardan eksiğinizolmasın)

user www-data;
worker_processes auto;
pid /run/nginx.pid;
events {
worker_connections 1024;
}
http {
include

:wq (Kaydet, Çık)

vi /etc/nginx/site-enabled/default


server {
listen 80;
server_name example.com;
root /var/www/example.com/www;
index index.php index.html index.htm;

:wq

/etc/init.d/nginx restart

Kuvvetle muhtemel düzelecektir.
Ama hala düzelmiyorsa biraz daha google’ layın.

Kolay Gelsin…

Leave a Reply

Your email address will not be published.