Sunucularımızı topluca gönderilen komutlarla yönetmemizi sağlayan ve bence dahiyane bir araç olan “ansible” için kurulum adımları şöyledir:

sudo apt-get update
sudo apt-get install software-properties-common
sudo apt-add-repository ppa:ansible/ansible
sudo apt-get update
sudo apt-get install ansible

Sunuculara bağlanırken ssh-key soracaktır. Bunu /etc/ansible klasöründeki ansible.cfg dosyasından False edebilirsiniz.

vi /etc/ansible/ansible.cfg

#host_key_checking = False (remove # – # işaretini kaldırabilirsiniz.)

Sonrasında host dosyanızın içerisini gruplar halinde sunucularınızın ip leri ile doldurarak hazırlayın.

vi /etc/ansible/hosts


[webmaster]
10.100.10.10
10.100.10.11

[dbservers]
10.100.9.10
10.100.9.11

:wq

ÖRNEK KOMUTLAR:
bir servisi durdurur:

ansible client1 -m service -a ‘name=apache2 state=stopped’ –ask-pass -skK -u ovural

ovural2 adında bir kullanıcıyı hedefe ekler:

ansible clients -m user -a ‘name=ovural2 password=”$1$ihlrowCw$ytbkJMcasZOiKc2yRyDUC1″ group=sudo’ –ask-pass -skK -u ovural

sadece kullanıcının shell ini günceller:

ansible clients -m user -a ‘name=ovural shell=/bin/bash’ -skK -u ovural

ubuntu sistem upgrade:

ansible all –sudo -m apt -a ‘upgrade=dist’ -skK -u ovural

bir dosyanın içerisinde değişiklik yapar:

ansible hostadi -m shell -a “sed -i ‘s/Server=localhost/Server=zabbix.ovural.com.tr/g’ /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf” -skK -u ovural -f 3

bir servisi yeniden başlatır:

ansible 10.100.70.40 -m service -a “name=zabbix-agent state=restarted” -skK -u ovural -f 3

bir servisi kurar:

ansible hostadi -m apt -a “pkg=zabbix-agent state=installed” -skK -u ovural -f 3