Drupal ve Nginx İkilisinde Clean URL Ayarı

http://domainname.com/?q=user şeklinde login ekranının http://domainname.com/user şeklinde olmasını istiyorsanız: rewrite modulün aktif edilmesi gerekir. Durpal içinden de clean Url enable yapılması gerekir. vi /etc/nginx/site-enabled/default dosyasının “server{” lanı altına aşağıdaki içeriği yapıştırın; … location / { try_files $uri @rewrite; } location @rewrite { rewrite ^/(.*)$ /index.php?q=$1; } … :wq Kolay Gelsin…

Read More

Drupal Site İçin HTTPS 443 Portundan İstek Aldığında CSS Bozulma Sorunu

Drupal siteniz https olarak açıldığında css dosyasının bozuldugunu görürseniz aşağıdaki işlemi yapabilirsiniz. Sunucunuza bağlanın: sudo vi /var/www/site.com/www/sites/default/setting.php dosyasının #$base_url alanının altına aşağıdaki içeriği ekleyiniz. $base_url = ‘http://site.com’; //printf( “SERVER[REQUEST_SCHEME]=%s\n”, $_SERVER[‘REQUEST_SCHEME’] ); if( $_SERVER[‘REQUEST_SCHEME’] == “https” ) $base_url = str_replace( “http://”, “https://”, $base_url ); :wq Kontol Ediniz: http://site.com https://site.com

Read More