CentOS 7’de 9 Adımda root Parolasını Resetleme

1 – In the boot grub menu select option to edit. 2 – Select Option to edit (e). 3 – Go to the line of Linux 16 and change ro with rw init=/sysroot/bin/sh. 4 – Now press Control+x to start on single user mode. reset root password5 – Now access the system with this command. […]

Read More

Debian Ntp and Ntpdate Force Quickly Configration

Sunucularınızda zaman sorunu var ise ntp kullanıyorsanız aşağıdaki gibi hızlı ayar girebilirsiniz. # service ntp stop OR systemctl stop ntp # ntpdate -s ntp.server.ip.address eğer ntpdate kurulu değilse; # apt install ntpdate # service ntp start OR systemctl start ntp

Read More

Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Linux Komutları

EN TEHLİKELİ 5 LİNUX KOMUTU RM –RF Komutu Sil komutunun tekrarlamalı hali olan rm –rf komutu dosyanın veya içinde yer alan herhangi bir bilginin hızlıca silinme yolu olmaktadır. Bu durum en ufak bir isim hatası veya farklı bir dosya adının yazılmasıyla önüne geçilemeyen zararlara yol açabilir. Örnek komut:  rm -r :(){:|&};: Komutu Linux “:” şöyle […]

Read More

Chage Komutu

Tek Komut ile user ekleme, home dizini oluşturma, ilk girişte parola değiştirme, sudo yetkisi ve parolasını belirme komutu; $ useradd tuser -m -d /home/tuser -s /bin/bash ; usermod -aG sudo tuser ; passwd tuser ; chage -d 0 tuser İyi Çalışmalar.

Read More

Linux’da disk aktivitesini takip edebileceğiniz 5 uygulama ve komutu

Featuring iostat, iotop and more. Here is a quick overview of 5 command-line tools that come in incredibly handy when troubleshooting or monitoring real-time disk activity in Linux. These tools are available in all major Linux distros. IOSTAT iostat can be used to report the disk read/write rates and counts for an interval continuously. It […]

Read More

Cut Komutu Örnekleri

Linux command cut is used for text processing. You can use this command to extract portion of text from a file by selecting columns. This tutorial provides few practical examples of cut command that you can use in your day to day command line activities. For most of the example, we’ll be using the following […]

Read More

Sık Kulanmadığımız Terminal Komutları

::::: SIK KULLANMADIĞIMIZ TERMINAL KOMUTLARI ::::: Terminal – 4.satıran başlayarak(dahil) 7 adet satırı sil, kaydederek ve çıkmak: $ ex -sc ‘4d7|x’ dump.sql Vi – Kemimeler arasındaki boşlukları sil: $ sed -i ‘s/ //g’ textname.txt Vi Text editor içinde kelime silmek ve değiştirmek: :%s/cilbir/ :%s/after/before Terminal – Bütün file içindeki kelimeleri değiştirmek $ sed -i ‘s/foo/bar/g’ […]

Read More