Linux ve Network Adminleri için 29 Pratik Nmap Komutu

29 Practical Examples of Nmap Commands for Linux System/Network Administrators I’ll be covering most of NMAP usage in two different parts and this is the first part of nmap serious. Here in this setup, I have used two servers without firewall to test the working of the Nmap command. 192.168.0.100 – server1.tecmint.com 192.168.0.101 – server2.tecmint.com […]

Read More

Temel Network Bilgileri

Network Temel Bilgiler……………………………………….. Private IP: içerde kullanýlan özel iplerdir. Dýþardan eriþimi yoktur. 10.0.0.0 ile 10.255.255.255 arasý adresler (yani maske olarak 255.0.0.0) 172.16.0.0 ile 172.31.255.255 arasý adresler (yani maske olarak 255.255.0.0) 192.168.0.0 ile 192.168.255.255 arasý adresler (yani maske olarak 255.255.255.0) 169.254.0.0 ile 169.254.255.255 arasý adresler (yani maske olarak 255.255.0.0) Public IP: Ýnternet eriþimi için kullanýlan iplerdir. […]

Read More

Komut Satırından Route Ekleme Silme (Linux-Windows)

Linux ve Windows sistemlerde bazı durumlarda route kullanmanız gerekebilir. Bu durumda görsel olarak bir arayüze sahip değilseniz aşağıdaki komutlarla route ları girebilirsiniz: Linux için Route Ekleme: route add -net 172.16.225.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.100.250.1 Linux için Route Silme: route del -net 172.16.225.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.100.250.1 ————————— Windows için Route Ekleme: route add -p 172.16.225.0 […]

Read More

Network İnterfaces İçeriği

Debian tabanlı sistemlerde ve ubunutu 14.04 te network interface dosya içeriği aşağıdaki gibidir: vi /etc/network/interfaces Output::: auto eth0 iface eth0 inet static address 10.100.10.150 netmask 255.255.255.0 network 10.100.10.0 up route add default gw 10.100.10.1 dns-search google.com dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4 Ubuntu 16.04 te yalnızca eth ismi farklı olacaktır.

Read More

IP Adresi Sınıfları (A, B, C Class IP) Nedir?

IP ADRESLERİAğ üzerinde olupta iletişimde bulunan her sistemin bir ıp adresi olması gerekir.IP adresleri sistemlerin ağ üzerindeki kimlikleridir.IP adresleri 32 bitlik birer sayıdırlar ve yazımları ve gösterimleri kolay olsun diye de 8 bitlik dört parçaya bölünmüşlerdir. Her bir parça 0 ile 255 arasında bir sayı olabilir ve birbirinden 192.168.16.1,172.168.1.1 adreslerinde görüldüğü gibi aralarına nokta koyularak […]

Read More