PHP Fatal error: Uncaught Error: Class ‘DOMDocument’… Hatası Çözümü

PHP message: PHP Fatal error: Uncaught Error: Class ‘DOMDocument’ not found in /var/www/website/wp-content/plugins/ghost/lib/html-to-markdown/HTML-To-Markdown.php Ben yukarıdaki hatayı ghost eklentisinden export oluştururken yaşadım. Php Dom modülünün eksikliğinde oluyor. Debian Türü için: apt-get install php-dom RedHat tabanlı sunucularınız için paketlerini yükleyerek sorunu çözebildim. PHP 7.0, Ubuntu: PHP 7.0, CentOS / Fedora / Red Hat: PHP 7.1, Ubuntu: PHP […]

Read More

How To Install Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) stack on Ubuntu

How To Install Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) stack on Ubuntu LAMP Stack Apache MySQL PHP Ubuntu For Ubuntu 12.04 – see this updated tutorial for Ubuntu 14.04. Step 1: Install Apache Apache is a free open source software which runs over 50% of the world’s web servers. To install apache, open terminal and type […]

Read More

X-Frame-Option Ayarları

X-Frame-Option Ayarları Sunucuda: nginx/site-a/default ve php.ini dosyalarına: vi /etc/nginx/sites-available/default … server_name www.domain.com.tr ww2.domain.com.tr; root /var/www/domain.com.tr/www; //altına add_header X-Frame-Options “SAMEORIGIN”; … yukarıdaki satır eklenecek… vi /etc/php/7.0/fpm/php.ini … session.cookie_secure = 1 session.cookie_httponly = 1 … yukarıdaki satırlar açılacak…

Read More