Komut Satırını Renklendirmek için Kod

Terminal satırınızı renklendirmek istiyorsanız komut satırında aşağıdaki kodu çalıştırın! PS1=”${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ “ Kalıcı olmasını istiyorsanız: sudo vi ~/.bashrc aşağıdaki kod parçasını en alt satıra yapıştırın: … PS1=’\[\033[1;36m\]\u\[\033[1;31m\]@\[\033[1;32m\]\h:\[\033[1;35m\]\w\[\033[1;31m\]\$\[\033[0m\] Continue reading »