Subversion Repolarını Yeniden Taşıma; svn switch Komutu

A note on how a single svnserve can serve multiple repositories. Yellow Dog Let’s suppose the Yellow Dog project uses Subversion. You’ve set up a Subversion server (let’s give it a hostname svnserver), created a user svn, and a repository /home/svn/repository. Here’s the command you use to start the server: $ svnserve -d -r /home/svn/repository […]

Read More

Subversionda Sıfırdan Repo Ekleme

mkdir svn_data/REPONAME cd REPONAME/ svnadmin create KLASORNAME ile svn_data ya dizin oluşturulur; kullanıcı-grup yetkileri tanımlanır. /etc/apache2 nin içine svn_access_REPOACCESS dosyası oluşturulur ve repo ismi, kullanıcılar tanımlanır. vi /etc/apache2/sites-enabled/svndomain.com konfigürasyon dosyasında yeni Location oluştutulur. apache restart edilir.

Read More

Linux Sistemlerde Subversion Kurulumu

apt-get updateapt-get upgrade   apt-get install subversionmkdir /home/datasvnadmin create /home/data/proje_birsvnadmin create /home/data/proje_iki   chmod –R g+rws /home/datagroupadd svnchgrp –R svn /home/datausermod –a –G svn rootmkdir /tmp/my_projecd /tmp/my_projemkdir trunk branches tags trunk/proje_bir   Oluşturduğunuz trunk, branches, tags dizinleri;Trunk: Projenin geliştirme aşamasında iken dosyalarının tutulacağı dizin.Branches: Proje alt dalları burada tutulabilir. Örn. Farklı dil, versiyonTags: Adındanda anlaşılacağı […]

Read More