Ubuntu 18.04 için Tomcat8 Manuel Kurulum

Ubuntu 18.04 sunucunuza java 1.8 ve tomcat8 kurulumu için aşağıdaki adımlar izlenebilir: ADIM 1:: # sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java # sudo apt update # sudo apt install oracle-java8-installer License Accept: Yes # apt install oracle-java8-set-default # java -version ADIM 2:: # useradd -m -d /home/applicationuser applicationuser -s /bin/bash # cd /home/applicationuser/ # wget http://ftp.itu.edu.tr/Mirror/Apache/tomcat/tomcat-8/v8.0.53/bin/apache-tomcat-8.0.53.tar.gz # mv […]

Read More

Oracle Java8 ve Tomcat8 Kurulumu (From Repository – For Debian)

apt-get -y install python-software-properties sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java apt-get update sudo apt-get -y install oracle-java8-installer tomcat8 postgreql postgreql-client java -version java version “1.8.0_111″
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_111-b14)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.111-b14, mixed mode) vi /etc/default/tomcat8 JAVA_OPTS= —-> -Xmx128m -> Xmx3000m // tomcatin kullanacağı ram miktarı AUTHBIND=yes vi /etc/tomcat8/server.xml 8080 olan portlar 80 8443 […]

Read More

TDM Service Check İşlemi

To add users and remove collection sources 1. Open the file tdm\tomcat\webapps\tdm\WEB-INF\users.xml. 2. Edit the user name and password elements. 3. Set the role value to 10 (default). 4. Delete the collectionSources element to remove any existing collections. To add an account name or TAM support message 1. Open the file tdm\tomcat\webapps\tdm\WEB-INF\classes\tdm_TAM.properties. 2. Edit the […]

Read More

Tomcat Apache Uygulama Sunucusu Yapılandırması

Bu makalemizde Linux İşletim Sistemlerinde “Tomcat Apache Server” yapılandırmasını inceleyeceğiz. Tomcat Apache Server Nedir ? Saf html kodlarından oluşmuş bir internet sayfasını, hiçbir yazılıma ihtiyaç duymadan tarayıcılarda görüntülemek mümkündür. Ama php, asp, java gibi programlama dilleri ile oluşturulmuş sayfalar sunucu(server) dediğimiz yazılımlara ihtiyaç duyarlar. İşte Tomcat de bir sunucu yazılımıdır. İnternet programlamada büyük çoğunlukla php […]

Read More