esx.problem.hyperthreading unmitigated.formatOnHost not found XXX Sorununun Çözümü

Vmware Hostlarda aşağıdaki hayatı alırsanız; Uzun yol aşağıdaki linkten çözümü uzun uzun okursunuz; XXX esx.problem.hyperthreading.unmitigated.formatOnHost not found XXX ve ya Enable ESXi Side-Channel-Aware Scheduler setting using ESXCLI SSH to an ESXi host or open a console where the remote ESXCLI is installed. For more information, see the http://www.vmware.com/support/developer/vcli/. Check the current runtime value of the […]

Read More

Storage vMotion migration fails with the error: The method is disabled by ‘XXXXX’ lock by jobid ‘xxxxxx’

Vmware’da storage migration hatası alırsanız ve bunun nedeninin başka bir yazılımın bu işlemi .lock etmesi ise aşağıdaki yolları izleyerek diski consolide edebilrsiniz. Power off the virtual machine. (Sunucuyu kapat) In vSphere Client, right-click the virtual machine and click Remove from Inventory. (inventoriden sil) Browse to the datastore where the virtual machine resides. (Datastore içerisine gir) […]

Read More

Vmware da Sanal Sunucunun Diskini Küçültme

https://filedb.experts-exchange.com/incoming/2014/02_w06/832649/Resize—VMDK.jpg However, although there is a down arrow present, you cannot shrink the disk in this way, it’s not supported. The only supported method of shrinking a VMware virtual machine disk (VMDK) is to use VMware vCenter Converter Standalone and create a virtual to virtual (V2V) conversion, a similar process to a Physical to Virtual […]

Read More

VCenter Localtime Date Ntp Configration

Vcenter’a CLI dan ssh ile giriş yapınız: ssh root@vcenter.ip.address password: ***** $ cd /usr/share/zoneinfo/Europe/ $ ls -l Istanbul (Ülkenizdeki localtime dosyasını görünüz. Biradan bu bilgileri clock dosyasındaki TIMEZONE=”Europe/Istanbul” alanına gireceğiz.) $ vi /etc/sysconfig/clock … TIMEZONE=”Europe/Istanbul” … $ mv /etc/localtime /etc/localtime.old $ ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime $ date … Tue Nov 21 09:45:47 +03 2017 … […]

Read More

ESXI Komut Satırından Sunucu Process Kill ve Rebooting İşlemi

Sunucunuzu reboot etmek için önce sunucunun bulunduğu hosta ssh ile bağlanın. $ ssh root@host-ip-add-ress Aşağıdaki komutu vererek sanal sunucunun Vm Numarasının öğrenin. $ vim-cmd vmsvc/getallvms vim-cmd vmsvc/getallvms | grep VmName Aşağıdaki komut ilede power durumunu değiştirin. $ vim-cmd vmsvc/power.getstate VmID Tekrar açmak için aşağıdaki komutu kullanın. $ vim-cmd vmsvc/power.on VMID EĞER Çalışan Bir process var […]

Read More

No connection to VR Server: Not responding

No connection to VR Server: Not responding.” after upgrade to vSphere 5.x latest To resolve the issue: Enable SSH on the host where the virtual machine is running. Using the VMware vSphere client, open the Configuration tab on the host. Click Properties in the Services section. Click SSH > Options. Click Start. SSH to the […]

Read More

Standart Switch ve Distributed Switch Farkları

1-Standard Switch 2-Distributed Switch Management: 1-Standard switch host bazlı yönetilmektedir. Her bir host için ayrı yönetim gerekmektedir. 2-Tüm esxi host’ların network’leri tek bir merkezden yönetilmektedir.. Licensing: 1-Free lisans dahil olmak üzere bütün lisanslar’da default olarak Standard Switch gelmektedir. 2-Distributed switch yanlızca Enterprise edition lisans ile gelmektedir. Creation & configuration 1-Standard Switch; Esxi / Esx host […]

Read More

LVM’siz Yapıdaki Diski Artırma

168 07/10/15 11:50:44 fdisk -l 169 07/10/15 11:51:15 apt-get install scsitools 170 07/10/15 11:51:57 echo 1 > /sys/block/sda/device/rescan 171 07/10/15 11:52:02 rescan-scsi-bus 172 07/10/15 11:52:12 fdisk -l 173 07/10/15 11:52:32 cfdisk /dev/sda 174 07/10/15 11:53:00 partprobe 175 07/10/15 11:53:09 fdisk -l 176 07/10/15 11:53:21 df -h 177 07/10/15 11:54:07 cd / 178 07/10/15 11:54:14 du […]

Read More