Drupal ve Nginx İkilisinde Clean URL Ayarı

http://domainname.com/?q=user şeklinde login ekranının http://domainname.com/user şeklinde olmasını istiyorsanız: rewrite modulün aktif edilmesi gerekir. Durpal içinden de clean Url enable yapılması gerekir. vi /etc/nginx/site-enabled/default dosyasının “server{” lanı altına aşağıdaki içeriği yapıştırın; … location / { try_files $uri @rewrite; } location @rewrite { rewrite ^/(.*)$ /index.php?q=$1; } … :wq Kolay Gelsin…

Read More

Web Sunucu İçin Klasör ve Dosya Yetki Ayarları Komutları

Sitelerin yüklü olduğu dizine giderek aşağıdaki kodları çalıştırırsanız “Permission” Hatası almazsınız: $ sudo find /var/www/site.com/www/ -type d -exec chmod 775 {} \; $ sudo find /var/www/site.com/www/ -type f -exec chmod 664 {} \; $ sudo chown www-data:www-data /var/www/site.com/www/ -R

Read More

WordPress Nginx Kalıcı Bağlantı Ayarı – Permalink

Nginx kurulu web sitenizde permalink (kalıcı bağlantı) leri yapabilmek için site-enabled içindeki conf dosyanıza birkaç satır eklemeniz gerekecektir. $ sudo vi /etc/nginx/sites-enabled/site.com Server alanları içerisine aşağıdaki satırı ekleyiniz: location / {try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;} Örnek Conf Dosyası İçeriği: server { listen 80; root /var/www/site.com/public; index index.php index.html index.htm; server_name site.com www.site.com; location / {try_files $uri […]

Read More