Zabbix “Permission Denied” UserParameter Script Shell

Zabbix scriptlerde uzaktan komut çalıştırmalarında “Permission denied” hatası alındığında aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz. # systemctl stop zabbix-agent.service # chown -R zabbix:zabbix /var/log/zabbix # chown -R zabbix:zabbix /var/run/zabbix # chmod -R 775 /var/log/zabbix/ # chmod -R 775 /var/run/zabbix/ # /usr/sbin/zabbix_agentd -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Read More

Debian Base Serverlarda Zabbix-Agent Upgrade İşlemi

Sunucunuzdaki Zabbix Agent Paketini Güncellemek istiyorsanız iki yöntem kullanabilirsiniz. Çözüm1: # zabbix_agentd –version # service zabbix-agent stop OR systemctl stop zabbix-agent # apt update # apt install –only-upgrade zabbix-agent # service zabbix-agent start OR systemctl start zabbix-agent # zabbix_agentd –version Çözüm2: Sunucunuz internete çıkmıyorsa wget ile başka bir yerden çekip scp ile sunucunuza gönderebilrsiniz. Ubuntu […]

Read More

CentOS lara Zabbix Agent Yükleme

Step 1 – Add Required Repository Before installing Zabbix Agent first configure Zabbix yum repository using following commands as per your required version and operating system. CentOS/RHEL 7: # rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.0-1.el7.noarch.rpm CentOS/RHEL 6: # rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/6/x86_64/zabbix-release-3.0-1.el6.noarch.rpm CentOS/RHEL 5: # rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/5/x86_64/zabbix-release-3.0-1.el5.noarch.rpm Step 2 – Install Zabbix Agent # yum install zabbix-agent Step […]

Read More

Zabbix Belli Porta Gelen Isteklerin Time Wait Sayisi

ZABBIX BELLI PORTA GELEN ISTEKLERIN TIME WAIT SAYISI vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf dosyasının sonuna; UserParameter=rabbitmqTimeWaitCount,netstat -ntap |grep TIME_WAIT | grep :5672 | awk ‘ {print $5}’ | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n | awk ‘ {print $1}’ eklenir…

Read More

Zabbix’e Virtual Server Ve Pool Iplerinin Current Connection Sayısını Ekleme

F5 Load Balancerın Virtual Server ve Pool daki Sunucuların Current Connection Sayısının Zabbix ile Monitor Edilmesi için Oid Numarasını Bulma: Öcelikle zabbix server sunucumuzun komut satırına ssh ile erşiyoruz. Aşağıdaki ilk komut Virtual Serverın vs ismini bulmamızı sağlayacaktır. Load Balancer İp: XX.XX.X.XXX VIRTUAL SERVER:::::::::::: # Virtual Serverdaki Client Connection Sayısını Bulmak için: $ snmpwalk -v2c […]

Read More

Lack of free swap space on Zabbix Server Hatası ve Çözümü

Zabbix Serverınız “Lack of free swap space on Zabbix Server” hatası basıyorsa, ilgili sunucu üzerinde aşağıdaki komutları çalıştırmanız yeterlidir. $ sudo dd if=/dev/zero of=/var/swapfile bs=1M count=2048 && $ sudo dd if=/dev/zero of=/var/swapfile bs=1M count=2048 &&
2048+0 records in 2048+0 records out 2147483648 bytes (2.1 GB, 2.0 GiB) copied, 10.6619 s, 201 MB/s $ sudo chmod 600 […]

Read More

Zabbix Admin Password Yenileme

Zabbix Web arayüzü şifrenizi unutursanız sunucu komut satırından aşağıdaki gibi parolanızı değiştirebilirsiniz: $ mysql -u root -p zabbix Password: ***** mysql ->> update zabbix.users set passwd=md5(‘w0rdpass1′) where alias=’Admin’; Query, OK! mysql >> quit; http://.site.com/zabbix Login

Read More