Centos 8 ‘e Tomcat 8.5 Nasıl Yüklenir?

Apache Tomcat 8.5, Tomcat 8 serisinin kurulumu için mevcut olan en son sürümdür. Tomcat, Apache Foundation tarafından geliştirilen Java tabanlı uygulamalar için açık kaynaklı bir web sunucusudur. Tomcat’i Java Servlet ve JSP uygulamalarını dağıtmak için kullanıyoruz. Apache Tomcat hakkında daha fazla bilgi için http://tomcat.apache.org/ adresindeki apache resmi sitesini ziyaret edin.

Ön şartlar

  • shell erişimi
  • sudo yetkili olan bir kullanıcı ve ya root kullanıcısı

Adım 1 – Java’yı yükleyin:

Java, Tomcat 8.5’i CentOS 8 Linux sisteminde çalıştırmak için birincil gereksinimdir. Sisteminizde Java 8 veya daha yüksek bir sürümün yüklü olduğundan emin olun. Java yüklü değilse, java’yı (OpenJDK) sisteminize yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın.

sudo dnf install openjdk

Ardından yüklü Java sürümünü kontrol edin

# java -version
openjdk version "11.0.4" 2019-07-16 LTS
OpenJDK Runtime Environment 18.9 (build 11.0.4+11-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.4+11-LTS, mixed mode, sharing)

Adım 2 – Tomcat Kullanıcısı Oluşturun:

Sistem yöneticilerinin çoğu Tomcat sunucusunu root kullanıcıyla çalıştırır. Bu güvenlik amaçlı doğru bir yol değildir. Bu nedenle, Tomcat sunucusunu Linux sisteminde çalıştırmak için her zaman ayrı bir kullanıcı hesabı oluşturmayı tercih ederim.

# sudo useradd -m -d /opt/tomcat -U -s /bin/false tomcat

Yukarıdaki komut “tomcat” grubuyla “tomcat” kullanıcısını oluşturur.

Adım 3 – Tomcat 8’i indirin:

Apache Tomcat arşiv dosyasını Apache tomcat resmi indirme sayfasından indirin. İndirmek için aşağıdaki wget komutunu kullanabilirsiniz.

# wget https://www-us.apache.org/dist/tomcat/tomcat-8/v8.5.50/bin/apache-tomcat-8.5.50.tar.gz

Ardından arşiv dosyasını çıkarın ve tomcat ana dizini altındaki tüm dosyaları kopyalayın.

# tar xzf apache-tomcat-8.5.50.tar.gz
# sudo mv apache-tomcat-8.5.50/* /opt/tomcat/

Ayrıca, tüm dosyaların uygun sahipliğini ayarlayın.

# sudo chown -R tomcat:tomcat /opt/tomcat/

Adım 4 – Remote IP için Ana Bilgisayarı/Yöneticisi Etkinleştirme:

En son Tomcat sürümleri uzak kullanıcılar için yönetici ve ana bilgisayar yöneticisi arayüzüne izin vermez. Bunlara yalnızca yerel ana bilgisayardan erişebilirsiniz. Uzak sistem için bu sayfalara erişimi etkinleştirmek için, uygulamaya özgü context.xml dosyasında IP veya IP aralığına izin verin. Dosyalar aşağıdaki gibidir:

  • Manager – /opt/tomcat/webapps/manager/META-INF/context.xml
  • Host Manager – /opt/tomcat/webapps/host-manager/META-INF/context.xml

Yukarıdaki dosyaları bir bir düzenleyin ve aşağıdaki ekran görüntüsündeki 192.168.1.10 gibi IP adresinizi ekleyin.

Adım 5- Kullanıcı Hesaplarını Ayarlama:

Son olarak, yönetici / yönetici sayfalarını güvenli hale getirmek ve erişmek için kullanıcı hesapları oluşturmamız gerekir. conf/tomcat-users.xml dosyasını düzenleyicinizde düzenleyin ve etiketlerinin içine yapıştırın.

<!-- user manager can access only manager section -->
<role rolename="manager-gui" />
<user username="manager" password="_SECRET_PASSWORD_" roles="manager-gui" />

<!-- user admin can access manager and admin section both -->
<role rolename="admin-gui" />
<user username="admin" password="_SECRET_PASSWORD_" roles="manager-gui,admin-gui" />

Adım 6 – Tomcat Başlangıç ​​Betiği Oluşturma:

Tomcat, başlatma veya durdurma hizmeti için bash komut dosyaları içerir. Ancak Tomcat’i systemctl komutu ile yönetmek için bir başlangıç ​​komut dosyası da oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki içeriğe sahip bir tomcat.service dosyası oluşturun:

# sudo vi /etc/systemd/system/tomcat.service
[Unit]
Description=Tomcat 8.5
After=network.target

[Service]
Type=forking

User=tomcat
Group=tomcat

Environment="JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre"
Environment="JAVA_OPTS=-Djava.security.egd=file:///dev/urandom"
Environment="CATALINA_BASE=/opt/tomcat"
Environment="CATALINA_HOME=/opt/tomcat"
Environment="CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tomcat.pid"
Environment="CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC"

ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Değişiklikleri uygulamak için sistemd daemon hizmetini reload edin:

# sudo systemctl daemon-reload

Ardından, sisteminizde Tomcat hizmetini etkinleştirin ve başlatın:

# sudo systemctl enable tomcat.service
# sudo systemctl start tomcat.service

Adım 7 – Tomcat’e Tarayıcıdan Erişme:

Tomcat sunucusu varsayılan olarak 8080 numaralı portta çalışır. Sunucunuzu 8080 numaralı porttan bağlanarak Tomcat’e web tarayıcısından erişmek için:

Localhost ‘dan bağlanıyorsanız, http://localhost:8080 kullanın. Uzak makineden bağlanmak için 8080 portlu sistemin IP adresini kullanın:

 http://localhost:8080 ve ya http://192.168.1.237:8080

Sonuç:

CentOS 8 sisteminizde çalışan bir Tomcat 8.5 sunucunuz var. Tomcat’te bir SSL sertifikası yapılandırmanız da gerekebilir. Bunuda sonraki yazımıza bırakabiliriz.

Sorularınız olursa iletişim kısmından sorabilirsiniz. Kolay Gelsin.

Kaynak: https://tecadmin.net/

Yeteneklerini kullanarak başarılı olan insanlarla bir sorunum yok, sadece başarının en üst hedef olmadığını düşünüyorum. Özgürlük, bilginin paylaşılması - genişlemesi başarının, kişiselliğin ötesinde şeyler. Kişisel başarı yanlış değil ama etkisi sınırlanmış, eğer gerektiği kadarını elde ettiyseniz hala bunun için açlık duymak ayıp, tabii doğruluk, güzellik ve adalet için durum tam tersi. / Richard Stallman