Centos sunucularda bir boşluk ile history dosyasına komut yazılmasını engellemek

History dosyasına kaydedilmesini istemediğiniz terminal komutlarını bir boşluk bırakarak yazarsanız gerçekleştirebilrsiniz fakat bunun öncesinde /root/.bashrc dosyasında aşağıdaki gibi bir konfigrasyon değişikliği yapmanız gerekmektedir.

[root@srv1 ~]# vi /root/.bashrc

# .bashrc
# User specific aliases and functions

alias rm='rm -i'
alias cp='cp -i'
alias mv='mv -i'

export HISTCONTROL=ignorespace

# LANG
LANG=en_US.UTF8
export LANG

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
	. /etc/bashrc
fi

export HISTCONTROL=ignorespace komutunu bu dosyaya yukarıdaki gibi ekleyiniz, dosyayı kaydedip kapatın ve aşağıdaki komutu yürütün.

[root@srv1 ~]# source /root/.bashrc

Artık terminal komutlarının, bir boşluk bırakıp yazarak history dosyasına eklenmesini engelleyebilirsiniz.

NOT: Bu durum root kullanıcısı için düşünülerek anlatılmıştır, eğer farklı bir user kullanıyorsanız root yerine bu username ‘i girmeniz gerekecektir.

Kolay Gelsin…

Yeteneklerini kullanarak başarılı olan insanlarla bir sorunum yok, sadece başarının en üst hedef olmadığını düşünüyorum. Özgürlük, bilginin paylaşılması - genişlemesi başarının, kişiselliğin ötesinde şeyler. Kişisel başarı yanlış değil ama etkisi sınırlanmış, eğer gerektiği kadarını elde ettiyseniz hala bunun için açlık duymak ayıp, tabii doğruluk, güzellik ve adalet için durum tam tersi. / Richard Stallman