Curl ile header ve ssl sertifikası check işlemi

Linux sunucunuzun teminal satırından curl ile sitenin response kodunu, güvenlik header’larını ve ssl sertifikasını check edebileceğiniz komut aşağıdadır:

[root@srv1 ~]# curl --insecure -v https://ovural.com | awk 'BEGIN { cert=0 } /^\* Server certificate:/ { cert=1 } /^\*/ { if (cert) print }'

* Rebuilt URL to: https://ovural.com/
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
 0   0  0   0  0   0   0   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   0*  Trying 51.15.133.115...
* Connected to ovural.com (51.15.133.115) port 443 (#0)
* found 148 certificates in /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
* found 597 certificates in /etc/ssl/certs
* ALPN, offering http/1.1
* SSL connection using TLS1.2 / ECDHE_RSA_AES_128_GCM_SHA256
* 	 server certificate verification SKIPPED
* 	 server certificate status verification SKIPPED
* 	 common name: ovural.com (matched)
* 	 server certificate expiration date OK
* 	 server certificate activation date OK
* 	 certificate public key: RSA
* 	 certificate version: #3
* 	 subject: CN=ovural.com
* 	 start date: Mon, 20 Jan 2020 14:14:49 GMT
* 	 expire date: Sun, 19 Apr 2020 14:14:49 GMT
* 	 issuer: C=US,O=Let's Encrypt,CN=Let's Encrypt Authority X3
* 	 compression: NULL
* ALPN, server accepted to use http/1.1
> GET / HTTP/1.1
> Host: ovural.com
> User-Agent: curl/7.47.0
> Accept: */*
> 
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Mon, 17 Feb 2020 11:48:15 GMT
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
< Transfer-Encoding: chunked
< Connection: keep-alive
< Vary: Accept-Encoding
< Set-Cookie: PHPSESSID=t81mtbknmht1ulcuagksbr90hh; path=/
< Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
< Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
< Pragma: no-cache
< Link: <https://ovural.com/wp-json/>; rel="https://api.w.org/"
< Server: ovural.com
< Referrer-Policy: no-referrer
< X-Content-Type-Options: nosniff
< X-XSS-Protection: 1; mode=block
< X-Robots-Tag: none
< X-Frame-Options: SAMEORIGIN
< X-Download-Options: noopen
< X-Permitted-Cross-Domain-Policies: none
< Strict-Transport-Security: max-age=15552000; includeSubDomains
< 
{ [15684 bytes data]
100 64036  0 64036  0   0 77329   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 77431
* Connection #0 to host ovural.com left intact

Kolay Gelsin…

Yeteneklerini kullanarak başarılı olan insanlarla bir sorunum yok, sadece başarının en üst hedef olmadığını düşünüyorum. Özgürlük, bilginin paylaşılması - genişlemesi başarının, kişiselliğin ötesinde şeyler. Kişisel başarı yanlış değil ama etkisi sınırlanmış, eğer gerektiği kadarını elde ettiyseniz hala bunun için açlık duymak ayıp, tabii doğruluk, güzellik ve adalet için durum tam tersi. / Richard Stallman