Öncelikle deneme.txt isimli bir file olsun. İçeriğinde birden fazla satır olduğunu düşünelim ve tüm satırların ilk karakterini ### yapmak isteyelim!

$ vi deneme.txt

Ctrl+V

Sütunları seçiniz.

Shift + I ya basınız.

‘###’ karakterlerini girin (seçilen sütunu silmek isterseniz ‘d’ ye basın)

ESC

:wq