En Sık karşılaştığımız html kodları aşağıda kısa tanımı ile verilmiştir.

400 Bad Request – Kötü İstek
401 Unauthorized – Yetkisiz
402 Payment Required – Ödeme Gerekli
403 Forbidden – Yasaklandı
404 Not Found – Sayfa Bulunamadı
405 İzin verilmeyen Metod
406 Not Acceptable – Kabul Edilemez
407 Proxy Sunucuda login olmak gerekli
408 İstek zaman aşamına uğradı
409 Conflict (Hatlar) Çakıştı – Çakışma
500 Internal Server Error – Dahili sunucu hatası
501 Uygulanmamış
502 Geçersiz (Kötü) Ağ Geçidi
503 Hizmet Yok
504 Gateway Timeout – Ağ geçidi zaman aşımı

Extra Kodlar:

410 (Gönderildi)
411 (Gerekli uzunluk)
412 (Ön koşul karşılanamadı)
413 (İstek ögesi çok büyük)
414 (URI isteği çok büyük)
415 (Desteklenmeyen ortam tipi)
416 (İstek aralığı karşılanamıyor)
417 (Beklenti karşılanamadı)
422 (İşlenemeyen öge)
423 (Kilitlendi)
424 (Bağımlılık başarısız oldu)

505 (HTTP versiyonu desteklenmiyor)
506 (Değişken de anlaşma sağlar)
507 (Yetersiz depolama alanı)
510 (Genişletilmedi)