Linux Sunucuya Komut Satırından Proxy Girme

Bir proxy sunucusu kurdunuz ve 3128 portundan çalıştığına eminsiniz. Diğer sunucularınızın yalnızca bu sunucu üzerinden internete çıkmasını istiyorsanız, internete çıkacak sunucunuza proxy ayarlarını girmeniz gerekiyor. Bunun için komutları yürütebilirsiniz:

En Kestirme Yöntem ile Proxy Ayarı Girme:

[root@srv1 ~]# export http_proxy=http://PROXY_SERVER:3128
[root@srv1 ~]# export https_proxy=http://PROXY_SERVER:3128

ve ya

[root@srv1 ~]# export {http,https,ftp}_proxy=http://PROXY_SERVER:3128

Centos 6.X için aşağıdaki komutu da kullanabilirsiniz:

[root@srv1 ~]# export http_proxy=http://PROXY_SERVER:3128
[root@srv1 ~]# export http_proxy

ve ya aşağıdaki gibi kalıcılık sağlayabilirsiniz. /etc/bash.bashrc dosyasına da yazılabilir ama çok şık olmuyor. Sonra ne nerdeydi bulmak zor olabiliyor. En güzeli /etc/environment dosyasına eklemektir.

[root@srv1 ~]# vi /etc/environment
http_proxy="http://PROXY_SERVER:3128/" 
https_proxy="http://PROXY_SERVER:3128/"
ftp_proxy="http://PROXY_SERVER:3128/"

ve ya

[root@srv1 ~]# echo "http_proxy=http://PROXY_SERVER:3128/" > /etc/environment

En Kestirme Yöntem ile Proxy Ayarını Kaldırma:

Unutmayınız ki sunucunuz reboot olduğunda bu terminal satırından giriş yapılan ayarlar kaybolacaktır. Reboot etmeden proxy ‘yi kaldırmak için ise aşağıdaki komutları yürütebilirsiniz.

[root@srv1 ~]# export http_proxy=
[root@srv1 ~]# export https_proxy=

ve ya

[root@srv1 ~]# unset {http,https,ftp}_proxy

Paket İşlemleri İçin Kalıcı Proxy ayarı Girme:

Ubuntular için apt dosyasına kalıcı proxy ayarı girmek için;

[root@srv1 ~]# vi /etc/apt/apt.conf

Acquire::http::Proxy "http://PROXY_SERVER:3128";
Acquire::https::Proxy "http://PROXY_SERVER:3128";

# satırlarını eklemeniz gerekmektedir.

Proxy sunucunuzda username ve parola ile giriş yapılandırması uyguladıysanız ve ya proxy sunucusu bir domain controller ‘a bağlı ise /etc/apt/apt.conf dosyasına yazacağınız kod satırı aşağıdaki gibi olmalıdır:

Acquire::http::Proxy "http://USERNAME:PASSWORD@PROXY_SERVER:3128";
Acquire::https::Proxy "https://USERNAME:PASSWORD@PROXY_SERVER:3128";

# proxy de domain yapısı var ise

Acquire::http::Proxy "http://DOMAIN\USERNAME:PASSWORD@PROXY_SERVER:3128";
Acquire::https::Proxy "https://DOMAIN\USERNAME:PASSWORD@PROXY_SERVER:3128";

Kaldırmak istediğinizde bu satırları silerek dosyayı kaydedip kapatın.

Yeteneklerini kullanarak başarılı olan insanlarla bir sorunum yok, sadece başarının en üst hedef olmadığını düşünüyorum. Özgürlük, bilginin paylaşılması - genişlemesi başarının, kişiselliğin ötesinde şeyler. Kişisel başarı yanlış değil ama etkisi sınırlanmış, eğer gerektiği kadarını elde ettiyseniz hala bunun için açlık duymak ayıp, tabii doğruluk, güzellik ve adalet için durum tam tersi. / Richard Stallman