Mongo DB ailesindeki;
mongodb-org
mongodb-org-server
mongodb-org-mongos
mongodb-org-shell
mongodb-org-tools

paketleri debian tabalı bir sunucuya aşağıdaki adımlar ile kurulur: (version 3.4.9 içindir.Farklı bir versiyon için soruce.list.d klasöründeki mongo repo dosyasının içeriğini uygun şekilde değiştirmelisiniz.)

1 – Import the public key used by the package management system

sudo apt-key adv –keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 –recv 0C49F3730359A14518585931BC711F9BA15703C6

2 – Create a list file for MongoDB

Ubuntu 12.04

echo “deb [ arch=amd64 ] http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu precise/mongodb-org/3.4 multiverse” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.4.list

Ubuntu 14.04

echo “deb [ arch=amd64 ] http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu trusty/mongodb-org/3.4 multiverse” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.4.list

Ubuntu 16.04

echo “deb [ arch=amd64,arm64 ] http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.4 multiverse” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.4.list

3 – Reload local package database

sudo apt-get update

4 – Install the MongoDB packages

sudo apt-get install -y mongodb-org

5 – Start / Stop / Restart MongoDB

sudo service mongod stop
sudo service mongod start
sudo service mongod restart