Nextcloud: PHP – The test with getenv(\”PATH\”) only returns an empty response Hatasının Çözümü

Nextcloud kurulumdan sonra Ayarlar – Yönetim alanı altındaki Özet bölümünde aşağıdaki hata ile karşılaştı iseniz aşağıdaki düzeltmeyi uygulayabilirsiniz.

PHP does not seem to be setup properly to query system environment variables. The test with getenv(/”PATH/”) only returns an empty response.

“PHP yanlış kurulmuş ve sistem ortam değişkenlerini okuyamıyor gibi görünüyor. getenv(/”PATH/”) komutu ile yapılan sınama sonucunda boş bir yanıt alındı.

[root@srv1 ~]# vi /etc/php/7.4/fpm/pool.d/www.conf
;env[HOSTNAME] = $HOSTNAME
;env[PATH] = /usr/local/bin:/usr/bin:/bin
;env[TMP] = /tmp
;env[TMPDIR] = /tmp
;env[TEMP] = /tmp

; işaretlerini kaldırın, dosyayı kaydedin ve servisi restart ediniz.

[root@srv1 ~]# systemctl restart php7.4-fpm.service
ve ya
[root@srv1 ~]# /etc/init.d/php7.4-fpm restart

Kolay Gelsin…

Yeteneklerini kullanarak başarılı olan insanlarla bir sorunum yok, sadece başarının en üst hedef olmadığını düşünüyorum. Özgürlük, bilginin paylaşılması - genişlemesi başarının, kişiselliğin ötesinde şeyler. Kişisel başarı yanlış değil ama etkisi sınırlanmış, eğer gerektiği kadarını elde ettiyseniz hala bunun için açlık duymak ayıp, tabii doğruluk, güzellik ve adalet için durum tam tersi. / Richard Stallman