RHEL 8 / CentOS 8 üzerinde Chrony Kullanarak NTP Sunucusunu Yapılandırma

RHEL 8 / CentOS 8 üzerinde Chrony kullanarak NTP sunucusunu kurmanıza ve yapılandırmanıza yardımcı olacaktır. RHEL 8’de yeni misiniz? Red Hat Enterprise Linux 8 (RHEL 8) Yeni Özellikler ve İnceleme’ye bakın. NTP (Ağ Zaman Protokolü), bilgisayar sistemleri arasında saat senkronizasyonuna izin veren bir ağ protokolüdür.

Chrony, Ağ Zaman Protokolünün çok yönlü bir uygulamasıdır. Chronyd ve chronyd olmak üzere iki programı vardır.

chronyd, önyükleme sırasında başlatılabilen bir daemon
chronyc, chronyd’ın performansını izlemek ve çalışırken çeşitli işletim parametrelerini değiştirmek için kullanılabilen bir komut satırı arayüz programıdır.

RHEL 8 / CentOS 8’e Chrony Kurulumu

Saat dilimini ayarlayın.

sudo timedatectl set-timezone Europe/Istanbul

Chrony, RHEL 8 / CentOS 8 üzerine paket yöneticisinden kurulabilir.

sudo yum -y install chrony

Kurulumdan sonra, chronyd servisini başlatın ve etkinleştirin.

sudo systemctl enable --now chronyd

Hizmet durumu çalışmayı göstermelidir

$ systemctl status chronyd
● chronyd.service - NTP client/server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/chronyd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2018-12-31 08:11:50 EAT; 5min ago
Docs: man:chronyd(8)
man:chrony.conf(5)
Main PID: 743 (chronyd)
Tasks: 1 (limit: 5061)
Memory: 1.7M
CGroup: /system.slice/chronyd.service
└─743 /usr/sbin/chronyd

RHEL 8 / CentOS 8’de Chrony’yi Yapılandırma

Kurulumdan sonra, Chety ana yapılandırma dosyasında /etc/chrony.conf üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

Yapabileceğiniz bir ana yapılandırma değişikliği, size en yakın zaman sunucularını ayarlamaktır. Nairobi’deyken Europe NTP sunucu havuzunu ayarlayacağım.

sudo vi /etc/chrony.conf

İlk havuz satırını yorumlayın ve NTP sunucularının bir listesini ekleyin.

#pool 2.rhel.pool.ntp.org iburst
server 0.europe.pool.ntp.org iburst
server 1.europe.pool.ntp.org iburst
server 2.europe.pool.ntp.org iburst
server 3.europe.pool.ntp.org iburst

Size yakın bir tane yoksa CentOS NTP sunucuları da ekleyebilirsiniz.

server 0.centos.pool.ntp.org iburst
server 1.centos.pool.ntp.org iburst
server 2.centos.pool.ntp.org iburst
server 3.centos.pool.ntp.org iburst

NTP senkronizasyonunu ayarlayın.

sudo timedatectl set-ntp true

Değişikliği yaptıktan sonra chronyd hizmetini yeniden başlatın.

sudo systemctl restart chronyd

NTP sunucunuza erişmesine izin verilen IP adreslerini veya ağ adresi bloğunu da belirleyebilirsiniz.

# Allow NTP client access from local network.
allow 192.168.25.0/24

Etkin firewalld hizmetiniz varsa, ntp bağlantı noktasına izin verin.

# firewall-cmd --permanent --add-service=ntp
# firewall-cmd --reload

NTP sunucusunun çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

$ chronyc sources
210 Number of sources = 3
MS Name/IP address Stratum Poll Reach LastRx Last sample
^+ ntp.dts.mg 2 7 377 127 +2102us[+1979us] +/- 98ms
^* 196.9.24.88 2 7 377 2 -11ms[ -11ms] +/- 103ms
^+ jhb-ntp.mweb.co.za 3 7 377 132 -76us[ +158us] +/- 103ms
[root@rhel8 ~]#

CentOS 8 / RHEL 8’de NTP İstemcisini Yapılandırma

Artık Chrony NTP Sunucusu yüklü ve yapılandırılmış olduğuna göre, NTP istemcisini yapılandırabilirsiniz.

Saat dilimini ayarlayın.

sudo timedatectl set-timezone Europe/Istanbul

Chrony’yi yükleyin ve NTP istemcisi olarak yapılandırın.

sudo yum -y install chrony

NTP sunucusunu yeni yapılandırılmış NTP sunucunuzu gösterecek şekilde ayarlamak için yapılandırma dosyasını düzenleyin.

$ sudo vi /etc/chrony.conf
server 192.168.25.3

NTP senkronizasyonunu ayarlayın.

sudo timedatectl set-ntp true

Hizmeti başlatın ve etkinleştirin.

sudo systemctl enable --now chronyd

Aşağıdaki komutu kullanarak ayarı doğrulayın:

$ chronyc sources
210 Number of sources = 3
MS Name/IP address Stratum Poll Reach LastRx Last sample
^+ 192.168.25.3 2 7 377 61 +12ms[ +12ms] +/- 100ms

Bu kadar. Artık RHEL 8 sunucusunda çalışan NTP sunucunuz var. Sistem saatini NTP sunucusuyla senkronize etmek için timedatectl komutunu nasıl kullanabileceğinizi görün.

Kaynak : https://computingforgeeks.com/how-to-configure-ntp-server-using-chrony-on-rhel-8/

Yeteneklerini kullanarak başarılı olan insanlarla bir sorunum yok, sadece başarının en üst hedef olmadığını düşünüyorum. Özgürlük, bilginin paylaşılması - genişlemesi başarının, kişiselliğin ötesinde şeyler. Kişisel başarı yanlış değil ama etkisi sınırlanmış, eğer gerektiği kadarını elde ettiyseniz hala bunun için açlık duymak ayıp, tabii doğruluk, güzellik ve adalet için durum tam tersi. / Richard Stallman