Servis komutlarını tab ile tamamlama “bash-completion”

Sunucunuzdaki servis ve komutların tab tuşu ile tamamlanmasını istiyorsanız aşağıdaki paketi kurmalısınız:

[root@srv1 ~]# apt-get install bash-completion

zaten kurulu ise yeniden kurulum yapabilirsiniz:

[root@srv1 ~]# apt-get install --reinstall bash-completion

bu kurulumu yaptığınızda ~/.bashrc dosyanızın sonuna #enable bash completion in interactive shells isminde satır eklenir.

[root@srv1 ~]# vi ~/.bashrc
...
# enable bash completion in interactive shells
if ! shopt -oq posix; then
  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
  fi
fi
...

bazı distrolarda bu dosya aşağıdaki şekildedir:

[root@srv1 ~]# vi ~/.bashrc
...
# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
# if [ -f /etc/bash_completion ] && ! shopt -oq posix; then
#   . /etc/bash_completion
# fi
...

Eğer ~/.bashrc dosyanızda bu satırlar mevcut ama comment li ise aşağıdaki gibi commentleri (#) kaldırınız.

...
if [ -f /etc/bash_completion ] && ! shopt -oq posix; then
   . /etc/bash_completion
fi
...

Kolay Gelsin…

Yeteneklerini kullanarak başarılı olan insanlarla bir sorunum yok, sadece başarının en üst hedef olmadığını düşünüyorum. Özgürlük, bilginin paylaşılması - genişlemesi başarının, kişiselliğin ötesinde şeyler. Kişisel başarı yanlış değil ama etkisi sınırlanmış, eğer gerektiği kadarını elde ettiyseniz hala bunun için açlık duymak ayıp, tabii doğruluk, güzellik ve adalet için durum tam tersi. / Richard Stallman