SSH Timeout Konfigrasyonu

Sunucunuz ile aranızdaki bağlantının süresini uzatmak için hem local de hemde server da bazı yapılandırma ayarlarını girmeniz gerekecektir.

Lokalinizde kullandığınız terminal uygulamasında /etc/ssh/ssh_config dosyasını açın ve aşağıdaki interval değerini ayarlayın.

[root@srv1 ~]# vi /etc/ssh/ssh_config

ServerAliveInterval değerini 100 ‘e ayarlayabilirsiniz.

...
ServerAliveInterval 100
...

Bu, SSH istemcinizin (local terminalinizin) sunucunun bağlantınızı kesmemesi için her 100 saniyede bir canlı tutma iletileri göndermesi demektir.

Server üzerindeki konfigrasyonuna aşağıdaki gibi devam edelim.

/etc/ssh/sshd_config dosyasını açıp en alttaki satırların sonuna aşağıdaki satırları ekleyin:

[root@srv1 ~]# vi /etc/ssh/sshd_config
...
ClientAliveInterval 600
TCPKeepAlive yes
ClientAliveCountMax 10

Kolay Gelsin.

Yeteneklerini kullanarak başarılı olan insanlarla bir sorunum yok, sadece başarının en üst hedef olmadığını düşünüyorum. Özgürlük, bilginin paylaşılması - genişlemesi başarının, kişiselliğin ötesinde şeyler. Kişisel başarı yanlış değil ama etkisi sınırlanmış, eğer gerektiği kadarını elde ettiyseniz hala bunun için açlık duymak ayıp, tabii doğruluk, güzellik ve adalet için durum tam tersi. / Richard Stallman