mkdir svn_data/REPONAME

cd REPONAME/

svnadmin create KLASORNAME

ile svn_data ya dizin oluşturulur; kullanıcı-grup yetkileri tanımlanır.

/etc/apache2 nin içine svn_access_REPOACCESS dosyası oluşturulur ve repo ismi, kullanıcılar tanımlanır.

vi /etc/apache2/sites-enabled/svndomain.com

konfigürasyon dosyasında yeni Location oluştutulur.

apache restart edilir.