Chage Komutu

Tek Komut ile user ekleme, home dizini oluşturma, ilk girişte parola değiştirme, sudo yetkisi ve parolasını belirme komutu; $ useradd tuser -m -d /home/tuser -s /bin/bash ; usermod -aG sudo tuser ; passwd tuser ; chage -d 0 tuser İyi Çalışmalar.

Read More