Windows Paylaşım Server Diski Linux’a Mount İşlemi

Senaryomuzda ubuntu serverda mnt altındaki KLSR klasörüne uzak windows dosya paylaşım klasörü mount edilecektir: apt-get install cifs-utils mkdir /mnt/KLSR cd /home/user vi .smbcredentials içerik: username=klsr password=password sudo chown root:root .smbcredentials sudo chmod 600 .smbcredentials mount -t cifs -o credentials=/home/user/.smbcredentials “//file.site.local/FILES/ORTAK/KLSR” /mnt/KLSR/ vi /etc/fstab içerik: //file.site.local/FILES/ORTAK\KLASOR/KLSR /mnt/UFGD/ cifs credentials=/home/user/.smbcredentials,iocharset=utf8,sec=ntlm 0 0 mount -a Çıktı vermiyorsa herşey […]

Read More

Vmware da Lvm Yapısına Disk Ekleme

VM den diski artırıp, sunucuya ssh dan sonra disk durumlarına bakıyoruz. CMD: fdisk -l OUT: Disk /dev/sda: 536.9 GB, 536870912000 bytes… Diskleri tarıyoruz. CMD: echo 1 > /sys/block/sda/device/rescan CMD: rescan-scsi-bus Tekrar Baktık. CMD: fdisk -l OUT: /dev/sda3 209713152 1048575999 419431424 83 Linux pvcreate /dev/sda sda sda1 sda2 sda5 partprobe Çalışmıyorusa: CMD: “for i in `ls […]

Read More