apt-get e proxy ekleme / silme

$ vi /etc/apt/apt.conf.d/00aptitude yeni satıra; Acquire::http::Proxy “http://proxy_name_or_ip:proxy_port”; ekleyiniz. işiniz bitince bu dosyadaki satırı silebilirsiniz. Diğer Ekleme Yöntemi: export http_proxy=”http://host-ip-ad-ress:port” or export http_proxy=”http://usrname:passwrd@host:port” Diğer Silme yöntemi: export http_proxy=””

Read More

Linux Sunucuya Komut Satırından Proxy Girme

Debian tabanlı sunucunuza proxy girmek için aşağıdaki komutları çalıştırın: $ export http_proxy=http://XXX.XXX.XXX.101:3128 $ export https_proxy=http://XXX.XXX.XXX.101:3128 ve ya $ export {http,https,ftp}_proxy=”http://PROXY_SERVER:PORT” Eski haline dönmek için: $ export http_proxy= $ export https_proxy= ve ya $ unset {http,https,ftp}_proxy Rpm Tabanlı Centos türündeki sunucularınıza proxy girmek için; http_proxy=”http://PROXY_SERVER:PORT” export http_proxy   Kolay Gelsin…

Read More