Sık Kulanmadığımız Terminal Komutları

::::: SIK KULLANMADIĞIMIZ TERMINAL KOMUTLARI ::::: Terminal – 4.satıran başlayarak(dahil) 7 adet satırı sil, kaydederek ve çıkmak: $ ex -sc ‘4d7|x’ dump.sql Vi – Kemimeler arasındaki boşlukları sil: $ sed -i ‘s/ //g’ textname.txt Vi Text editor içinde kelime silmek ve değiştirmek: :%s/cilbir/ :%s/after/before Terminal – Bütün file içindeki kelimeleri değiştirmek $ sed -i ‘s/foo/bar/g’ […]

Read More

Windows Paylaşım Server Diski Linux’a Mount İşlemi

Senaryomuzda ubuntu serverda mnt altındaki KLSR klasörüne uzak windows dosya paylaşım klasörü mount edilecektir: apt-get install cifs-utils mkdir /mnt/KLSR cd /home/user vi .smbcredentials içerik: username=klsr password=password sudo chown root:root .smbcredentials sudo chmod 600 .smbcredentials mount -t cifs -o credentials=/home/user/.smbcredentials “//file.site.local/FILES/ORTAK/KLSR” /mnt/KLSR/ vi /etc/fstab içerik: //file.site.local/FILES/ORTAK\KLASOR/KLSR /mnt/UFGD/ cifs credentials=/home/user/.smbcredentials,iocharset=utf8,sec=ntlm 0 0 mount -a Çıktı vermiyorsa herşey […]

Read More