Subversionda Sıfırdan Repo Ekleme

mkdir svn_data/REPONAME cd REPONAME/ svnadmin create KLASORNAME ile svn_data ya dizin oluşturulur; kullanıcı-grup yetkileri tanımlanır. /etc/apache2 nin içine svn_access_REPOACCESS dosyası oluşturulur ve repo ismi, kullanıcılar tanımlanır. vi /etc/apache2/sites-enabled/svndomain.com konfigürasyon dosyasında yeni Location oluştutulur. apache restart edilir.

Read More