Apache Loglarını Log Sunucusuna Gönderme İşlemi

sites-enabled da vhost dosyası altına aşağıdaki eklenecek. İster diğerinin (local diske gönderen custom log) yanına ya da diğerinin yerine kullanılabilir. CustomLog “|/usr/bin/logger -p local6.info -t ” combined apache yi restart ediyoruz. ardından local syslog conf dosyasına giderek (/etc/syslog.conf ya da /etc/rsyslog.conf) local6.info;auth,authpriv.* @[ip-add-re-ss] satırını ekliyoruz ve syslog u restart ediyoruz. sonra log sunucusuna giderek ip […]

Read More