Sık Kulanmadığımız Terminal Komutları

::::: SIK KULLANMADIĞIMIZ TERMINAL KOMUTLARI ::::: Terminal – 4.satıran başlayarak(dahil) 7 adet satırı sil, kaydederek ve çıkmak: $ ex -sc ‘4d7|x’ dump.sql Vi – Kemimeler arasındaki boşlukları sil: $ sed -i ‘s/ //g’ textname.txt Vi Text editor içinde kelime silmek ve değiştirmek: :%s/cilbir/ :%s/after/before Terminal – Bütün file içindeki kelimeleri değiştirmek $ sed -i ‘s/foo/bar/g’ […]

Read More