Ubuntu 18.04 için Tomcat8 Manuel Kurulum

Ubuntu 18.04 sunucunuza java 1.8 ve tomcat8 kurulumu için aşağıdaki adımlar izlenebilir: ADIM 1:: # sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java # sudo apt update # sudo apt install oracle-java8-installer License Accept: Yes # apt install oracle-java8-set-default # java -version ADIM 2:: # useradd -m -d /home/applicationuser applicationuser -s /bin/bash # cd /home/applicationuser/ # wget http://ftp.itu.edu.tr/Mirror/Apache/tomcat/tomcat-8/v8.0.53/bin/apache-tomcat-8.0.53.tar.gz # mv […]

Read More