Vmware da Lvm Yapısına Disk Ekleme

VM den diski artırıp, sunucuya ssh dan sonra disk durumlarına bakıyoruz. CMD: fdisk -l OUT: Disk /dev/sda: 536.9 GB, 536870912000 bytes… Diskleri tarıyoruz. CMD: echo 1 > /sys/block/sda/device/rescan CMD: rescan-scsi-bus Tekrar Baktık. CMD: fdisk -l OUT: /dev/sda3 209713152 1048575999 419431424 83 Linux pvcreate /dev/sda sda sda1 sda2 sda5 partprobe Çalışmıyorusa: CMD: “for i in `ls […]

Read More