Ubuntu 20.04 Timezone Change

Ubuntu server de aşağıdaki komutları sırasıyla uygularsanız timezone ‘ununuzu Europe/Istanbul olarak değiştirebilirsiniz.

Kısa yapılması gereken /etc klasöründeki localtime kısayolunu değiştirmek:

user@ubuntu2004:~$ sudo su
root@ubuntu2004:/home/user# timedatectl
        Local time: Fri 2020-11-06 07:36:13 UTC
      Universal time: Fri 2020-11-06 07:36:13 UTC
         RTC time: Fri 2020-11-06 07:36:13  
        Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)    
System clock synchronized: no             
       NTP service: n/a            
     RTC in local TZ: no
root@ubuntu2004:/home/user# ls -l /etc/localtime
lrwxrwxrwx 1 root root 27 Nov 5 06:10 /etc/localtime -> /usr/share/zoneinfo/Etc/UTC
root@ubuntu2004:/home/user# unlink /etc/localtime
root@ubuntu2004:/home/user# ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime
root@ubuntu2004:/home/user# ls -l /etc/localtime
lrwxrwxrwx 1 root root 35 Nov 6 10:40 /etc/localtime -> /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul
root@ubuntu2004:/home/user# timedatectl
        Local time: Fri 2020-11-06 10:41:04 +03 
      Universal time: Fri 2020-11-06 07:41:04 UTC 
         RTC time: Fri 2020-11-06 07:41:04   
        Time zone: Europe/Istanbul (+03, +0300)
System clock synchronized: no             
       NTP service: n/a             
     RTC in local TZ: no

Kolay Gelsin.

Yeteneklerini kullanarak başarılı olan insanlarla bir sorunum yok, sadece başarının en üst hedef olmadığını düşünüyorum. Özgürlük, bilginin paylaşılması - genişlemesi başarının, kişiselliğin ötesinde şeyler. Kişisel başarı yanlış değil ama etkisi sınırlanmış, eğer gerektiği kadarını elde ettiyseniz hala bunun için açlık duymak ayıp, tabii doğruluk, güzellik ve adalet için durum tam tersi. / Richard Stallman