Ubuntu/Debian Base Serverlarda Basit SNMP Kurulumu yapmak için önce Snmp paketlerini kuralım:

root@testserver:~# apt-get update
root@testserver:~# apt-get upgrade
root@testserver:~# apt-get -y install snmp snmpd snmp-mibs-downloader

Snmp Konfigrasyon dosyasını editleyelim:

root@testserver:~# vi /etc/snmp/snmp.conf

line 4: mibs satırını commentleyin.
#mibs :

Ayrıca Snmpd dosyasındaki satırlar aşağıdaki gibi olmalıdır:

root@testserver:~# vi /etc/snmp/snmpd.conf

line 15:
#agentAddress udp:127.0.0.1:161

line 17:
agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161

line 49:
rocommunity Serverworld localhost

line 51:
#rocommunity public default -V systemonly

line 59:
rocommunity SystemCom 10.0.0.0/16

Konfigrasyonda “SystemCom” olarak belirlediğimiz Comminity String adınızı özelleştirebilirsiniz.

root@testserver:~# systemctl restart snmpd

root@testserver:~# snmpwalk -v 2c -c SystemCom localhost

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux testserver.srv.world 4.4.0-22-generic
#40-Ubuntu SMP Thu May 12 22:03:46 UTC 2016 x86_64
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: NET-SNMP-MIB::netSnmpAgentOIDs.10
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (2213) 0:00:22.13
.....
.....
SNMPv2-MIB::sysORUpTime.9 = Timeticks: (1) 0:00:00.01
SNMPv2-MIB::sysORUpTime.10 = Timeticks: (1) 0:00:00.01
...

Başlangıçta çalıştıtmak için:

root@testserver:~# systemctl enable snmpd