Ubuntu için OS Versiyon Öğrenme Komutları

Farklı komutlar ile Ubuntu versionunun ne olduğunu ekrana basan komutları yazacağız.

[root@srv1 ~]# grep $(lsb_release -rs) /usr/share/python-apt/templates/Ubuntu.info | grep -m 1 "Description: Ubuntu " | cut -d "'" -f2

Xenial Xerus
[root@srv1 ~]# grep -oP 'VERSION=.* \K\w* \w*' /etc/os-release

LTS
[root@srv1 ~]# awk -F'[" ]' '/VERSION=/{print $3,$4}'  /etc/os-release

LTS (Xenial)
[root@srv1 ~]# sed -nr '/VERSION=/{s/.* (\w* \w*)"/\1/;p}' /etc/os-release

VERSION="16.04.6 LTS (Xenial Xerus)"
[root@srv1 ~]# perl -lne '/VERSION=.*\b(\w+ \w+)/ && print $1' /etc/os-release

Xenial Xerus
[root@srv1 ~]# grep VERSION= /etc/os-release | cut -d ' ' -f 2-  | tr -d '"'

LTS (Xenial Xerus)
[root@srv1 ~]# . /etc/os-release && echo ${VERSION//[0-9,. ]/ }

LTS (Xenial Xerus)
[root@srv1 ~]# grep 'VERSION' /etc/os-release | grep -oP "[a-zA-Z]+ [a-zA-Z]+"

Xenial Xerus
[root@srv1 ~]# cat /etc/os-release | grep UBUNTU_CODENAME | cut -d = -f 2

xenial

Yeteneklerini kullanarak başarılı olan insanlarla bir sorunum yok, sadece başarının en üst hedef olmadığını düşünüyorum. Özgürlük, bilginin paylaşılması - genişlemesi başarının, kişiselliğin ötesinde şeyler. Kişisel başarı yanlış değil ama etkisi sınırlanmış, eğer gerektiği kadarını elde ettiyseniz hala bunun için açlık duymak ayıp, tabii doğruluk, güzellik ve adalet için durum tam tersi. / Richard Stallman