Zabbix scriptlerde uzaktan komut çalıştırmalarında “Permission denied” hatası alındığında aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz.


# systemctl stop zabbix-agent.service
# chown -R zabbix:zabbix /var/log/zabbix
# chown -R zabbix:zabbix /var/run/zabbix
# chmod -R 775 /var/log/zabbix/
# chmod -R 775 /var/run/zabbix/
# /usr/sbin/zabbix_agentd -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf